FrontPage

กีฬาศูนย์พัฒนาการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักกีฬา โรงเรีนบ้านใหม่หนองบัว เข้าร่วมการแข่งกีฬาศูน […]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2563

วันที่ 11 พฤศจิกากายน 2563 นางสมัย คัจฉะภา มอบหมายให้นาย มานพ  ศรีขัติย์ และนายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานเป […]

ผู้บริหารและตัวแทนครูแกนนำ เป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

26 ตุลาคม 2563 นางสมัย  คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายมานพ  ศรีขัติย์ รองผุู้อำนวยการโรงเรียบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยครูแกนนำ เป็นวิทย […]

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช […]

ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียน […]

ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ศึกษาดูงานอนุบาลเทศบาลบ้านแป้น จ.ลำพูน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิราณี บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แ […]

พี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิราณี บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยงโครง […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ […]

อบรมยุวชนเกษตร โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมยุวชนเกษตร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินชีงิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที […]

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมิน ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม […]

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762