oldnews

งานแข่งทักษะฯ ครั้งที่ 69 ระดับศูนย์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป. […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยใช้วินัยเชิงบวก  ดูรูปภาพทั้งหมด

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกาษา 2562  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตามตามซุ้มต่าง ๆ […]

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการ […]

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวส่งเสริมผู้เรียนให้มีวิถีประชาธิปไตย  ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาตรการส่งเสริม คุณลักษณะของผ […]

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  เดิมชื่อ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่  78  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน   เขต 5    (กก.ตชด.เขต  5)  จังหวัดเชียงใ […]

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762