ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School