ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมิน ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762