อบรมยุวชนเกษตร โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมยุวชนเกษตร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินชีงิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762