พี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิราณี บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในกิจกรรมสำรวจจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนบ้านอ่าย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762