โรงเรียนเพียงหลวง1 (ท่าตอน) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากโรงเรียนเพียงหลวง1(บ้านท่าตอน) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762