ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ศึกษาดูงานอนุบาลเทศบาลบ้านแป้น จ.ลำพูน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิราณี บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอริ(Montessori) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762