ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762