ผู้บริหารและตัวแทนครูแกนนำ เป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

26 ตุลาคม 2563 นางสมัย  คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายมานพ  ศรีขัติย์ รองผุู้อำนวยการโรงเรียบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยครูแกนนำ เป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
Total Page Visits: 275 - Today Page Visits: 1
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762