กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2563

วันที่ 11 พฤศจิกากายน 2563 นางสมัย คัจฉะภา มอบหมายให้นาย มานพ  ศรีขัติย์ และนายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี

การศึกาา 2563 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับสถานต่าง ๆ มาช่วยในการแนะแนวและให้ความรู้ในการเรียนต่อ

Total Page Visits: 389 - Today Page Visits: 1
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762, 0979405227