กีฬาศูนย์พัฒนาการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักกีฬา โรงเรีนบ้านใหม่หนองบัว เข้าร่วมการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาการศึกษาพระเจ้าพรหมหาราช ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการแข่งกีฬามุ่งเน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Total Page Visits: 419 - Today Page Visits: 1
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762, 0979405227