การฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

วันที่ 24 มกราคม 2564 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้มอบหมายให้นายมานพ ศรีขัติย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

Total Page Visits: 399 - Today Page Visits: 1
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762, 0979405227