ประเมินโรงเรียนพระราชทาน (ก่อนประถมศึกษา) ระดับเขตพื้นที่ฯ

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายอนุกูล  ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยนาง นริสา  พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา นางรัชนี  อุดทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวสักการะ ทนันชัย และนางสาวรสรินย์ ติเศรษโสภณ เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2564

        

Total Page Visits: 311 - Today Page Visits: 1
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762, 0979405227