กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกาษา 2562  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตามตามซุ้มต่าง ๆ จากชุดรีไซเคิล

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School