อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยใช้วินัยเชิงบวก  ดูรูปภาพทั้งหมด

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762