ติดต่อเรา

ที่อยู่: เลขที่ 172 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์:  053-106762
โทรสาร: 053-106762
E-mail:   bnb@bnb.ac.th 
Website: www.bnb.ac.th
Facebook: Banmainongbua

 

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School