โทรศัพท์:
  097-9405227
E-mail:   bnb@bnb.ac.th
Website: www.bnb.ac.th
Facebook: โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จังหวัดเชียงใหม่


ที่อยู่: เลขที่ 172 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

Facebook
Scroll to Top