เลือกต้ังสภานักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายงานบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภาและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายมานพศรีขัติย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิมที่จะหมดวาระลง
ผลการเลือกตั้ง หมายเลข 1 B.N.B.พัฒนาตัวอย่างที่ดี  ได้คะแนน 102 คะแนนหมายเลข 2 พรรคเพื่อรบ  พบเพื่อพัฒนา  ได้คะแนน 282    คะแนนหมายเลข 3 พรรคใจจากเขา แล้วมาเลือกเราแทน ได้คะแนน 191 คะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน.       45 คะแนนบัตรเสีย                         52  ใบ

Facebook
Scroll to Top