7 พฤษภาคม 2566 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว มอบหมายให้ นายบทมากร ฤกษ์อิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อและเทคนิคการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยมี ผอ.ประกาศิต วิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป. พะเยา เขต 2, ครูมุกดา วิชา ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2, ครูธนิกานต์ ทาอ้าย ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบสื่อและเทคนิคการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3

Facebook
Scroll to Top