กีฬาสีSportDay2565

กีฬาสีSportDay2565 เหอฮวาเกมส์
นางสมัย  คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายมานพ  ศรีขัติย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ให้การต้อนรับ นายสมเจตน์ สุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสีภายใน “เหอฮวาเกมส์ 2022” และคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะผู้บริหารจากภาคีเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานซึ่งโรงเรียนบ้านใหม่จัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565  โดยการแข่งขัน กรีฑา-กีฬาสีภายใน “เหอฮวาเกมส์ 2022” มีวัตถุปรสงค์เพื่อให้ นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ แข็งแรง มีน้ำใจนักเรียนกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวขอขอบคุณ รพสต. บ้านใหม่หนองบัว ที่ได้มาดูแลปฐมพยาบาลนักเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Scroll to Top