เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ขอแสดงความยินดี กับคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

1. รายการ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง

    นางสาวอรปรียา  แซ่หล่อ

    ครูผู้ฝึกสอน นายพร้อมพงศ์  ศิลปะไพรวรรณ

2. รายการ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

   รางวัล ระดับทอง

   เด็กหญิงณัฐธิดา    แซ่จาง

   ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปวีณา    วีระกีรตินันท์

3. รายการ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

   รางวัล ระดับทองแดง

   เด็กหญิงพัณณิตา    นาเจริญวงศ์

   ครูผู้ฝึกสอน นางสาวขวัญจิรา    ทะปัญญา

4. รายการ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

   รางวัล ระดับ เข้าร่วม

   เด็กหญิงปารมี    ทองดี

   ครูผู้ฝึกสอน นางสาวขวัญจิรา    ทะปัญญา, นายวัชรพล  บุญเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Scroll to Top