15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Scroll to Top