webbnb

ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียน […]

ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ศึกษาดูงานอนุบาลเทศบาลบ้านแป้น จ.ลำพูน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิราณี บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แ […]

โรงเรียนเพียงหลวง1 (ท่าตอน) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนร […]

พี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิราณี บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรในฐานะโรงเรียนพี่เลี้ยงโครง […]

รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิญญู แซ่หย่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูน […]

คณะผู้บริหารจากอำเภอพร้าว ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางศิราณี บุญเกิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนแกนนำให้ก […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ […]

อบรมยุวชนเกษตร โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมยุวชนเกษตร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินชีงิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที […]

1 2 3
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762