webbnb

งานแข่งทักษะฯ ครั้งที่ 69 ระดับศูนย์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป. […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยใช้วินัยเชิงบวก  ดูรูปภาพทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

01_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด 02_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด 03_ใบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ […]

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกาษา 2562  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตามตามซุ้มต่าง ๆ […]

1 2
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School