webbnb

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน (ก่อนประถมศึกษา) ระดับจังหวัด

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยการนำของ นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการประเมินสถาานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระร […]

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน (ก่อนประถมศึกษา) ระดับเขตพื้นที่ฯ

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายอนุกูล  ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพ […]

กิจกรรมอบรมลูกเสือจารจร

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้มอบหมายให้ นายมานพ ศรีขัติย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประ […]

การฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

วันที่ 24 มกราคม 2564 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้มอบหมายให้นายมานพ ศรีขัติย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธ […]

กีฬาศูนย์พัฒนาการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักกีฬา โรงเรีนบ้านใหม่หนองบัว เข้าร่วมการแข่งกีฬาศูน […]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2563

วันที่ 11 พฤศจิกากายน 2563 นางสมัย คัจฉะภา มอบหมายให้นาย มานพ  ศรีขัติย์ และนายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานเป […]

1 2 3 4
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762, 0979405227